FANDOM


P5R-221
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av P5R-221 (tidigare)

Befolkning

0

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Goa'uld (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

The First Amendment

P5R-221 är en planet i Vintergatan galax som hade en Stargate. Vid någon tidpunkt, det var sådd med människor av Goa'uld, men de lyckades bara varar ca tre eller fyra generationer innan dem dog ut. Det besöktes under de första åren av Stargate programmet av SG-8, som gjorde vetenskapliga studier där och försöker ta reda på om de tidigare invånarna hade dött ut på grund av klimatförändringar eller om de helt enkelt aldrig anpassas till den nya planeten. (SG1: "The First Amendment")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.