FANDOM


P5C-11
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Ingen

Under kontroll av

Ingen

Av universum information
Framträdanden

Solitudes (nämnd)

P5C-11 är en planet i Vintergatan galaxen. Som har en Stargate. P5C-11s atmosfär är giftig och inte andningsbar. Under 1998, SGC sände en MALP till P5C-11 för att hitta Överste Jack O'Neill, och Kapten Carter, som försvann från P4A-771. Planeten har valts eftersom den ligger på en linje mellan P4A-771 och Jorden. Planeten syns på SGC:s planetsystem kartan. Planeten ligger relativt nära P5C-12. (SG1: "Solitudes")