FANDOM


P4X-884
P4X-884
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

P4X-884 ödla, En Människa

Teknologisk period

Avancerad

Jord intresse

Möjligen paradis

Under kontroll av

Togar

Av universum information
Framträdanden

Urgo

P4X-884 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten, falskeligen tros vara en varm och solig strand, i själva verket var en teknologisk avancerad bas för Togar, en vetenskapsman som lockar individer till sin planet för att märka dem med en Urgo enhet för studier. (SG1: "Urgo")

P4X-884-disguise

P4X-884, i förklädnad som ett strandparadis.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.