FANDOM


P4A-571
Astrografisk information
Utgångspunkt

013.svg

Galax

Vintergatan

Av universum information
Framträdanden

Thor's Chariot

P4A-571 är en planet i Vintergatan galaxen, som har en Stargate och låg i alldeles i närheten av P5C-629. Inget annat är känt om det förutom att det sågs på SGCs planetsystem karta. (SG1: "Thor's Chariot")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.