FANDOM


P3X-955
P3X-955
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Jaffa (nuvarande)
Goa'uld (tidigare)

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Free Jaffa Nation (nuvarande)
Moloc (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Birthright

P3X-955 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. P3X-955 var tidigare under Goa'uld Molocs kontroll. Under 2003 besöktes SG-1 planeten för att möta en Jaffa som ville gå med Jaffa Upproret. Hak'tyl Motståndsrörelsen var på planeten och dem tog med sig SG-1 till Hak'tyl. (SG1: "Birthright")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.