P3X-367
P3X-367.jpg
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Folket av P3X-367

Teknologisk period

Förindustriell (nuvarande)
Extremt avancerad (tidigare)

Jord intresse

DNA resequencer

Under kontroll av

Folket av P3X-367
(nuvarande) Nirrti,
De gamla (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Metamorphosis

P3X-367 är en planet i Vintergatan galaxen, som har en Stargate och är hem till Alebran och hans folk. För en tid var det en del av Nirrtis domän tills hon dödades av sina undersåtar. (SG1: "Metamorphosis")

Det var också en tidigare planet av De gamla Domän och hade en DNA resequencer inuti en De gamla tempel som fungerade som forskningsbas. P3X-367 har även två månar. (SG1: "Metamorphosis")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.