FANDOM


P3X-289
P3X-289
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Folket av P3X-289 (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Folket av P3X-289,
Morrigan (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Revisions

P3X-289 är en planet i Vintergatan galaxen, som hade helt giftiga atmosfär bestående av svaveldioxid, kolmonoxid, metan och ammoniak, men med en liten oas inte långt från Stargate som var säker från giftig atmosfär. Planeten ursprungligen kontrolleras av Systemherre Morrigan. Invånarna på planeten levde under denna kupol, även i mycket små antal. De åt vad de kallade länk för att få all den information de behövde och överlevde på detta sätt i fyrahundra år, på grund av kupolen energi barriär. P3X-289 är cirka 6.000 ljusår från Jorden.

Planeten är nu helt övergiven eftersom kupolen inte hade tillräckligt med energi för att upprätthålla människor i kontrollerad miljö. (SG1: "Revisions")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.