FANDOM


P3K-447
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Grott folket av P3K-447

Teknologisk period

Primitiv

Under kontroll av

Grott folket av P3K-447

Av universum information
Framträdanden

Avalon, Part 1 (nämnd)

P3K-447 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. P3K-447 är bebodd av primitiva varelser som bor i grottor. Stargate Command har studerat deras kultur och språk för en tid som leder till en Dr Lindsay är flytande i grott invånarna som av ännu onämnda språk när hon ansökte om en tjänst på SG-1, medan Cameron Mitchell tog befälet över enheten. (SG1: "Avalon, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.