FANDOM


P2X-374
P2x374
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Folket av P2X-374

Teknologisk period

Primitiv

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Redemption, Part 1

P2X-374 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Invånarna på planeten visade fientliga avsikter mot SG-1. På grund av detta kunde de inte återvända till planeten. Och Kapten Hagman, trodde att befolkningen ville röka en fredspipa, men han hade fel. Och genom detta kulturella missförstånd de infödda attackerade SG-1 med spjut och pilar. Invånarna på 374 har skapad ett bedövnings medel som dem använder på sina pilar. Kapten Hagman blev träffad av en pil. Planeten blev utelåst från Stargate Commands uppringning dator. (SG1: "Redemption, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.