FANDOM


P2S-569
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Tau'ri

Teknologisk period

Avancerad

Jord intresse

Tau'ri utpost

Under kontroll av

Tau'ri

Av universum information
Framträdanden

Subversion (nämnd)

P2S-569 är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. På planet som Tau'ri styrkor en gång var belägen. Lucian Alliansen angrep basen och dödade trettiosju bas personal i anfallet. Everett Young var stationerad vid basen under attacken. (SGU: "Subversion")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.