FANDOM


P2M-903
P2m903
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Befolkning

0

Jord intresse

Tidigare Ba'als fäste

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Ba'al (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Stronghold

P2M-903 är en planet som utsetts av Tau'ri i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Detta var en av de planeter som var en tillflyktsort för Goa'uld Ba'al, eller en av hans klonade kopior och hjärntvättade medlemmar av Jaffa Högsta Rådet. Hans Ha'tak satt uppkrupen på en pyramid nära en sluttning, syns en halv kilometer från Stargate. Ba'al etablerat en omkrets marktrupper och två kanoner för att försvara landade moderskepp från krafter som kan komma igenom Stargate.

Pyramiden, bevakad av minst två Jaffa, innehöll en transport ring plattform för inträde i skeppet. (SG1: "Stronghold")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.