FANDOM


P1-269
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Av universum information
Framträdanden

The Enemy Within

P1-269 är en planet i Vintergatan galaxen. Det var ett av flera planeter listas på glaset destination diagrammet av Stargate Command när Kapten Samantha Carter föreslog Prakiti och P3A-577 som destinationer för SG-1 och SG-2. Som sådant är det sannolikt att planeten innehöll en Stargate men det är okänt om Tau'ri någonsin besökt den. (SG1: "The Enemy Within")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.