FANDOM


Oval Office

Ovala rummet.

Oval Office är den officiella kontor president i USA i Vita huset. Under slaget vid Antarktis en Hologram av Anubis dykt upp i Ovala rummet för att kräva överlämnandet av jorden från president Henry Hayes men Hayes vägrade. (SG1: "Inauguration", "Lost City, Part 1", "Lost City, Part 2")

Bakom kulisserna Redigera

Oval rummmet, som är densamma som används i filmen X-Men 2.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.