FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Otsorok planet's moons
Otsorokplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Otsorok planet

Av universum information
Framträdanden

Us and Them

Otsorok planet's moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt Otsorok planet. Månarna syns på dagen och en av månarna är större än den andra. (INF: "Us and Them")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.