FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Otsorok planet
Otsorokplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Otsorok

Jord intresse

Dragas hemvärld

Under kontroll av

Otsorok

Av universum information
Framträdanden

Us and Them

Otsorok planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är bebodd av en flygande varelse känd som Otsorok. Under 2020s besökte Major Gus Bonner och hans team. Dem möte Otsorok som behandlade dem illa för dem inte kunde flyga. Efter dem hjälpte Otsorok besegra Tlak'kahn behandlade Otsorok dem med bättre. Planeten har två månar. (INF: "Us and Them")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.