FYI.png

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Otsorok
Otsorok.JPG
Samhällelig information
Art

Humanoid

Distinktion
Hemvärld

Otsorok homeworld

Språk

Engelska

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Us and Them

Otsorok är en flygande humanoid ras från Vintergatan galaxen.

Fysiologi

Otsorok börjar sitt liv som en larv och börjar gå genom en metamorphisis stadie och lägger ett hård skal runt sig och blir en puppa. När larven är mogen så kläcks den ur puppan och är fullvuxen Otsorok. Otsorok har en några förmågor som telekinesi och kan aktivera en Stargate utan att använda en Dial Home Device.

Historia

Under 2027 hittade en SG team en sarkofag på en annan planet som var gjord av naquadah och dem fann en främmande larv i sarkofagen. Dem gjorde några tester på larven eftersom det var en helt ny art som dem upptäckt. En tid senare när Gus Bonner och hans team reste runt i galaxen för kunna rentvå deras namn efter Tlak'kahns invasion av Stargate Command. Så stötte dem på flera Otsorok och dem var inte så vänliga mot teamet men efter dem räddat dem från en grupp av Tlak'kahn som kom till planeten så var dem mera vänligare mot teamet. (INF: "The Decision", "Double Duty", "Us and Them")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.