FANDOM


< Ori
"Är stor kunskap, makt, förståelse räcker inte för att du ska vörda Ori?"
Doci

Ori besitter några av de fann mest avancerade teknologier, lätt överträffar Tau'ri, Goa'uld, och många andra raser. Även Ori är upphöjda varelser och ganska kraftfull i sin egen rätt, kan de inte ta direkta åtgärder i de lägre planen utan att frammana den vrede upphöjda De gamla, och så de har utvecklats otroligt avancerad teknologi för att främja sina mål i den kroppsliga planet.

ÖversiktRedigera

Ori teknologi sträcker sig från det biologiska till de mekaniska och de flesta, om inte alla, av deras teknologi skapas och används i syfte att samla tillbedjare för att öka sin egen makt. Varje upptäckt teknologin skapade innan de upphöjelse förstörs utan undantag, så att inte deras människa tillbedjare tvivel deras giltighet som gudar. Ori teknologi är kompatibel med, och har många likheter med den teknologi använd av De gamla före upphöjelse, eftersom de båda levde ursprungligen tillsammans som ett samhället: Alteraner. Trots, eller kanske tack vare, den otroligt långt i sin teknologi, Ori tenderar att enbart förlita sig på brute force att överväldiga "icke-troende", i motsats till kreativitet, uppfinningsrikedom, eller någon form av taktik.

Känd Ori teknologiRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.