FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Ori befälhavare
Oribefälhavare
Biografisk information
Ras

Människa

Hemvärld

Okänd

Kön

Man

Död

2006

Politisk information
Grad

Befälhavare

Av universum information
Framträdanden
Aktör

Steve Archer

Denna person var en manlig människa från Alteran Hem Galax. Och han var befälhavare av Ori armén, och under 2006 så reste han till en planet med Adria. Han fick order om att bränna byns arkiv och sedan att bränna ner hela byn till marken. Han kom till planeten för att söka efter Sangraal. Och han ledde sedan attacken mot planeten. Under attacken sköt han Ba'al med sin Ori bedövare, han dödades av Dr Daniel Jackson som använde sina nya krafter för skapa åskväder. (SG1: "The Quest, Part 1", "The Quest, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.