Sv.stargate Wiki
FYI.png

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Ombos
Astrografisk information
Galax

Kaliam

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Setim (tidigare)

Teknologisk period

Ingen (nuvarande)
Avancerad Ålder (tidigare)

Jord intresse

Ingen (nuvarande)
Khnum, Ra (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Stargate: Rebellion 2

Ombos är en planet i Kaliam galaxen som var bebodd av Setim. En gång skedde det en revolt av Setim mot deras gudar. På grund av utrotningen av denna ras i händerna på Horus styrs av den fruktansvärda Hathor, föddes myten om kampen mellan gudarna Horus och Setesh. Vid ett tillfälle planeten styrdes av en kung som kallas Khnum. (Stargate: Rebellion 2)