Ohne Rådet är den härskande kroppen av Oannes består tretton medlemmar från de äldsta familjer, sex från krigarkasten, sex från forskare kast och en som varken krigare eller forskare, utan är i stället för en av de andra tre lägre kasterna. Medlemmar innehar sina positions för en period av 200 år. Nya medlemmar väljs av befintliga medlemmar från en pool av kandidater från de äldsta familjerna i varje kast. (RPG: "Stargate SG-1: Fantastic Frontiers: Stargate Season One")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.