FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Oc-Fesal
Oc-fesal
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Oc-Fesalan

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Oc-Fesalan

Av universum information
Framträdanden

The Answer

Oc-Fesal är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är bebodd av Oc-Fesalan. Deras civilisation är teknologisk och planetens Stargate är placerad på en öppen slätt med några pelare runt den. Under 2020s var Gus Bonner och hans team på planeten för möta Keri Mason av Stargate Command. Dem ville försöka övertyga henne med att dem inte var förrädare utan någon satte dit dem. Bre-Sal hade kontaktat Da'kyll som kom till planeten med sina män och lyckades nästan ta kontrollen av alla forskare i konferensen. Gus och hans team lyckades stoppa dem med hjälp av Mason och andra forskare. (INF: "The Answer")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.