1. OMDIRIGERING Infobox Location

Novus fallout bunker på planeten Novus som byggdes i hopp om att det skulle kunna upprätthålla en del av planeterna befolkningen. Men efter reda på att hela planeten skulle förstöras av ett svart hål i folket av Novus beslutat att bygga Evakuering skepp att fly från planeten. Skeppen hade inga snabbare dåvarande ljus förmåga och det kommer att ta flera hundra år att nå sin destination. Och bunkern förstördes när staden blev förstörd. (SGU: "Epilogue")

Galleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.