1. OMDIRIGERING Infobox Location

Novus fallout bunker på planeten Novus som byggdes i hopp om att det skulle kunna upprätthålla en del av planetens befolkningen. Men efter reda på att hela planeten skulle förstöras av ett svart hål i folket av Novus beslutat att bygga Evakuering skepp att fly från planeten. Skeppen hade inga snabbare dåvarande ljus förmåga och det kommer att ta flera hundra år att nå sin destination. Bunkern går flera våningar underjorden.Och bunkern förstördes när staden blev förstörd. (SGU: "Epilogue")

Kända våningar

  • Bostäder
  • Förråd
  • Arkiv rum
  • Huvud arkiv rum
  • Kraftcentral

Galleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.