FANDOM


Noctana's moons
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Månar till Noctana

Av universum information
Framträdanden

Jolinar's Memories

Noctana's moons är två månar i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Noctana. (SG1: "Jolinar's Memories")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.