Neutronium är ett element viktigt att Asgard teknologi. Det är också viktigt att skapa människo-form Replikatorer. Orilla är särskilt rik på neutronium, varför det valdes av Asgard som den planet som för att återuppbygga deras ras efter förstörelsen av Othala. (SG1: "New Order, Part 2") En annan planet rik på neutronium är Asuras i Pegasus galaxen, ett faktum som Atlantis Expeditionen användas för att förstöra Asuranerna under slaget vid Asuras. (ATL: "Be All My Sins Remember'd"). Stargate Command har också börjat gruva några neutronium som senare lagrats på jorden. (ATL: "Outcast")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.