FANDOM


Neuraminidashämmare är en klass av antivirala läkemedel inriktade på influensa-viruset som verkar genom att blockera funktionen av viralt neuraminidas protein, vilket hindrar viruset från att reproducera genom knoppning från värdcellen. Dr Jennifer Keller tog några av dessa läkemedel till M33-985 och Rodney McKay tog sig tid att memorera namnet på dessa droger för att imponera Dr Keller. (ATL: "Tracker")

Externa länkarRedigera

Neuraminidase inhibitorWikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.