FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Ner'ald planet
Neraldplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Ner'ald

Teknologisk period

Stenålder

Under kontroll av

Ner'ald

Av universum information
Framträdanden

The Illustrated Stacey

Ner'ald planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten har tre månar. Planeten är bebodd av Ner'ald. Under 2020s besökte Gus Bonner och hans team planeten och dem hjälpte Ner'ald att besegra en drake-varelse. Ner'ald tog med teamet till deras by där dem fick mat och Stacey Bonner fick en tatuering av Ner'ald. Nästa dag upptäckte Gus att den hade spridit sig och Ner'ald förklarade att tatueringen är en mikrober. Dem berättade att det fanns ett vattendrag som kan ta bort tatueringen. Under när Gus och Stacey begav sig till källan anföll ett djur byn. Resten av teamet och Ner'ald lyckades stoppa djuret. (INF: "The Illustrated Stacey")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.