FANDOM


Natur kontroll är en förmåga när man manipulera vädret. Under 1601 utplånade De andra civilisationen på planeten Velona med deras förmåga med kontrollera vädret. De förstörde civilisationen efter de hade lärt att Velonanerna planerade att använda orbital vapen för erövra andra världar. (SG1: "Ascension")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.