FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Naotsiti
Naos'iti
Biografisk information
Ras

Kang'swuti's ras

Hemvärld

Onämnd planet

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

Sitt folk

Av universum information
Framträdanden

Phobia

Naotsiti är en manlig av ett Kang'swuti's ras. När Gus Bonner och hans team besökte planeten så Stacey skadade honom och så satte Kang'swuti Stacey i rättegång om hon inte kunde hela honom. Stacey lyckas att hela Naotsiti och Kang'swuti tackar henne och förlåter henne. (INF: "Phobia")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.