NBC dräkt är en dräkt som en karaktär bär Kärnkraft Biologiska och Kemiska kostym kan kanske fungera i något miljö förorenade med radioaktiva, kemiska eller biologiska ämnen och är immun mot effekterna av sjukdomen och gaser. Detta passar andningsfilter måste bytas ut var 6 timmar eller dess fördelar går förlorade. De passar förmånerna också förloras om antingen det eller karaktären inom lider. (RPG: "Stargate SG-1: Roleplaying Game")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.