FANDOM


Myrus
Myrus
Biografisk information
Ras

Människa

Kön

Man

Politisk information
Grad

Representant

Lojalitet

Koalition av Planeter

Av universum information
Framträdanden

Inquisition

Aktör

Tobias Slezak

Myrus är en manlig människa. Han är en representant för Koalition av Planeter som kontaktade Atlantis och fördes av Major Evan Lorne till den stad där han informerade Richard P. Woolsey att Överstelöjtnant John Sheppards team hade tagits i förvar av koalitionen för brott mot folket av Pegasus galaxen. Han reste till Atlantis för berätta de för Woolsey men blev själv sedan gripen men blev släppt. (ATL: "Inquisition")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.