FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Mostari planet
Mostariworld
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Mostari

Teknologisk period

Stenålder

Under kontroll av

Mostari (nuvarande)
Harley Shepard (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Mentor

Mostari planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är bebodd av Mostari. Tidigare SG team ledare Harley Shepard kom till planeten och lärde befolkningen med skriva lagar och ledarskap. Han styrde folket. Under 2020s anlände Major Gus Bonner och hans team till planeten och Shepard kontaktade Da'kyll och han kom till planeten. Shepard och Bonners team hjälpte varandra och drev iväg Da'kyll från planeten. Shepard lämnade planeten och Mostari fick en sista order om sköta om sig själva. (INF: "Mentor")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.