FANDOM


Titeln på denna artikel är ovisst. Medan den information som presenteras i denna artikel kanoniska, artikeln föremål saknar ett officiellt namn, och därmed titeln är en gissning.

DesertWorld1

En Stargate i planetariska kretsen

Morgans planetariska krest är en krets av planeter inrättats genom Morgan Le Fay för att hålla vem som helst bygga en anti-Ori vapen fri från angrepp.

En De gamla strål transportör användas i kombination med en transport obelisk används för att stråla innehållet i ett berg laboratorium till en annan planet med ett berg av liknande konstruktion. Gate är på planeter som är isolerade från gate nätverket och kan inte ringas in. Kedjan är in via tester grotta på Sangraal Planet, som transporterar dem som lyckats i de försök som den första i världen där laboratoriet hålls. Enheten har skydd mot Ori Prior eller Orici från att transporteras. Detta säkerställer att bara personer som har slutfört Morgans pussel kan nå oberoende nätverk.

Gruppen strålade först till en ökenplanet, då en snötäckt planet, då en skogsplanet. Kedjan besitter sannolikt många fler planeter men bara dessa tre har setts. Cykeln upprepas förmodligen om den tillåts fortsätta länge nog. (SG1: "The Quest, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.