FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Mirellus's planet
PlanetWhispers
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras
Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

En av Lastlights labb

Under kontroll av

Mirellus's folk (nuvarande)
Lastlight (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Whispers

Mirellus's planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. På planetens yta finns en övergiven by, och har invånarna flyttat till en annan bosättning längre bort. Lastlight hade en bas på planeten där han skapade fram sina tidigare hybrider. (ATL: "Whispers")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.