FANDOM


Mind manipulator
Phantoms0197
Produktion information
Tillverkare

Wraith

Designer

Wraith

Tekniska specifikationer
Funktion

Sinne manipulation

Gjord av

Organisk

Användning
Anknytning

Wraith

Mind manipulator är en experimentell enhet utvecklas på M1B-129 av Wraith för att förbättra processen sinne manipulation. Den skapades som ett sätt att culling mer effektivt, eftersom framgången för sådana huntings beror till stor del på att manipulera sinnen sitt byte. Enheten orsakar någon utan Wraith DNA inom ett specifikt område för att uppleva kraftfulla illusioner, även orsakar att tro att de är i en annan tid och plats. Styrkan, och möjligen intervall, av anordningen är beroende av inställningen av anordningen är inställd på.

Tekniken projicerar ett elektromagnetiskt fält som förhindrar normal radiokommunikation. Enheten fluktuerar i systematiska intervall på en ultra-låg frekvens. Ställd på spolar ligger inuti membranet. En primär ledning, som leder direkt in i kärnan, avaktiverar anordningen när den avlägsnas. Denna enhet hittades av Genii och uppenbarligen tog upp till full effekt, vilket får dem att döda varandra och det påverkade Major Jim Leonard och Överstelöjtnant John Sheppards team innan Sheppard stänga av det enligt instruktioner från Teyla Emmagan som var immun mot enheten. (ATL: "Phantoms")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.