FANDOM


Mellanöstern är en region som omfattar sydvästra Asien och Egypten. I vissa sammanhang har begreppet nyligen utökats i användning för att ibland omfatta Afghanistan och Pakistan, Kaukasien och Centralasien, och norra Afrika. Både Löjtnant Morrison och Överste Peter Ludlow serveras i denna region. (ATL: "The DVD Collection 84", "The DVD Collection 78")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.