FANDOM


Medvetande överförare process är en process med överföra en individs medvetande från dess kropp till en annan. Hubbald tillverkade en maskin som överförde Altairaners medvetanden till android kroppar. De överförde deras medvetande till android kroppar när deras planet var döende. (SG1: "Tin Man") Asgard använde en medvetande överföring enhet för överföra deras medvetanden från deras döende kropp till en ny. (SG1: "Revelations", "Unnatural Selection", "New Order, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.