FANDOM


Massutdöende är ett utbrett och med en minskning av mängden av liv på Jorden. Under 2000 när Doktor Daniel Jackson för Garan och Naytha om att Edora drabbas av en meteornedslag vart 130:e år. Jackson berättade för de att någonting på Jorden miljoner år sedan som nästan utplånade allt liv på Jorden. (SG1: "A Hundred Days")

Under 2006 berättade Doktor Radek Zelenka att de hade funnit bevis på massutdöende på olika delar av Lantea när planeten hotades av en koronamassutkastning. (ATL: "Echoes")

Externa länkarRedigera

Extiniction eventWikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.