FANDOM


FYI

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Mardan planet
Mardanplanet
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Mardan

Teknologisk period

Avancerad

Under kontroll av

Mardan

Av universum information
Framträdanden

Feet of Clay

Mardan planet är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten är bebodd av Mardan. Arkitekturen på planeten är Maya som Mardan blev inspirerad av Tlak'kahn. Under 2020s var hela befolkningen på planeten drabbad av en pest och Major Gus Bonner och hans team besökte planeten. Teamet blev fångar av Da'kyll som hade kommit till planeten. Teamet befriades av Mardan och dem besegra Tlak'kahn. Dem hjälpte sedan Mardan med bota deras sjukdom och Mardan avaktiverade deras StargateTlak'kahn inte kunde återvända till deras värld. (INF: "Feet of Clay")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.