FANDOM


Mantas
Samhällelig information
Art

Upphöjda kännande livsform

Distinktion

Kan skapa EM-fält

Hemvärld

Mercury-like planet

Språk

"Mantas"

Status

Upphöjd

Av universum information
Första framträdande

Zero Point

"Jag läser ett stort antal organiska livsformer ur den steniga yta."
Radek Zelenka

Mantas var en kännande infödd djur i Pegasus galaxen och rasen lever på en karg planet som är extremt varm.

Biologi

Varelsen är anpassad att leva i en mycket varm miljö. Varelsen lever förmodligen i flockar på hundratals. Varelsen kan avge starka EM pulser som kan skapa energi chockvågor. Varelsen är en intelligent livsform som använder en radiofrekvens som liknande språk. Kroppen består av kött och blod, och en enda Mantas är större än Atlantis. Radek Zelenka spekulerar i att en av dem kan kapa Apollo i hälften med en flik av sina vingar. När de går till sin död process som de dyka in i koronan sfär en stjärna för att absorbera sin energi, genom att platta sina vingar till ett endast ett fåtal molekyler tjockt lager och länkar med varandra och bildar en mörk massa.

Varelsen flyger in i en stjärna för att absorbera sin energi för att dö och sedan återfödas sig själv igen. Omvandlingen avger någon strålning, men inte dödligt. Rasen är en fredlig sätt att leva och det skapade behov 400 solar varv motsvarande månader av att vara född på nytt. Men eftersom Atlantis skulle inte överleva så länge, avfyrade Zelenka några planet busters i koronan sfär som skulle ha varit stark nog att förstöra en planet, men Mantas absorberade strålning ("att dricka det som Nektar" som Zelenka beskrev det). Med all denna energi som absorberas de kunde stiga upp omedelbart.

Historia

Under 2008 så träffade Atlantis Expeditionen på Mantas när dem utforskade New Lanteas stjärnsystem för lära sig mer om den och få reda på om det fanns andra livsformer på dem andra planeterna i systemet. Radek Zelenka som var på Apollo upplevde två möten med varelsen som skadade skeppet med deras energi tryckvågor.

Varelserna samlade ihop energi från systemets sol och blev mörka och skapa en förmörkelse. Deras förmörkelse kan blockera solljuset från nå fram till New Lantea och temperaturen började sjunka och haven börja frysas till is och inom 24 timmar skulle Atlantis vara täckt av is och obeboelig. Helen Charp ville använda kärnvapen på varelserna för döda dem, men Radek stoppade henne med ta kontakt med varelsen med vanliga radiosignaler. Varelsen hade lärt sig deras språk genom lyssna på samtalet mellan Radek och Charp när han var i rymden i en rymddräkt. Varelsen höll på bli upphöjda men processen skulle ta månader och det hade Atlantis inte tid med. Zelenka kom på att använda kärnvapnen för öka upphöjelse processen för varelserna. Processen lyckades och varelserna blev förvandlade från dödliga till upphöjda varelser av ren energi. (ATL: "Stargate Atlantis: Zero Point")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.