FANDOM


Mantas
Samhällelig information
Art

Upphöjda kännande livsform

Distinktion

Kan skapa EM-fält

Hemvärld

Mercury-like planet

Språk

"Mantas"

Status

Upphöjd

Av universum information
Första framträdande

Zero Point

"Jag läser ett stort antal organiska livsformer ur den steniga yta."
Radek Zelenka

Mantas är en kännande infödd djur i Pegasus galaxen och rasen lever på en karg planet som är extremt varm.

Biologi

Varelsen är anpassad att leva i en extrem het miljö. Varelsen lever troligen i flock av hundratals. Varelsen kan avge kraftiga EM-pulser som kan skapa energi tryckvågor. Varelsen är en intelligent livsform som använder en radio liknande frekvens som språk. Kroppen består av kött och blod och när dem går mot sin död procsess så kan dem smälta samman och bli lika stor som Atlantis eller andra mindre föremål.

Varelsen flyger ofta in i en stjärna för absorbera dess energi för att dö och sedan återfödas sig på nytt. När dem absorberar så börjar deras kroppar transformeras och länka med varandra och forma en mörk massa. Transformeringen avger en del strålning men inte dödligt. Rasen är en fredlig livsform och varelsen behöver fyrahundra solvarv motsvarar månader för födas på nytt.

Historia

Under 2008 så träffade Atlantis Expeditionen på Mantas när dem utforskade New Lanteas stjärnsystem för lära sig mer om den och få reda på om det fanns andra livsformer på dem andra planeterna i systemet. Radek Zelenka som var på Apollo upplevde två möten med varelsen som skadade skeppet med deras energi tryckvågor.

Varelserna samlade ihop energi från systemets sol och blev mörka och skapa en förmörkelse. Deras förmörkelse kan blockera solljuset från nå fram till New Lantea och temperaturen började sjunka och haven börja frysas till is och inom 24 timmar skulle Atlantis vara täckt av is och obeboelig. Helen Charp ville använda kärnvapen på varelserna för döda dem, men Radek stoppade henne med ta kontakt med varelsen med vanliga radiosignaler. Varelsen hade lärt sig deras språk genom lyssna på samtalet mellan Radek och Charp när han var i rymden i en rymddräkt. Varelsen höll på bli upphöjda men processen skulle ta månader och det hade Atlantis inte tid med. Zelenka kom på att använda kärnvapnen för öka upphöjelse processen för varelserna. Processen lyckades och varelserna blev förvandlade från dödliga till upphöjda varelser av ren energi. (ATL: "Stargate Atlantis: Zero Point")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.