FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Manlig vakt
Biografisk information
Ras

Tau'ri

Hemvärld

Jorden

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

USA:s Flygvapen

Av universum information
Framträdanden

Smoke and Mirrors

Aktör

Chris Harrison

Denna person är en manlig Tau'ri som är medlem av USA:s Flygvapen. Under 2002 hade han fått i uppdrag att vakta Senator Robert Kinsey som låg i koma efter blivit skjuten. (SG1: "Smoke and Mirrors")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.