FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Manlig professor
Professor 1
Biografisk information
Ras

Tau'ri

Hemvärld

Jorden

Kön

Man

Politisk information
Grad

Professor

Lojalitet

Tau'ri

Av universum information
Framträdanden

Stargate

Aktör

Gladys Holland

Denna person är en manlig Tau'ri. Han är en professor och var en tidigare kollega till Doktor Daniel Jackson. Under 1995 var han på möte konferensen när Doktor Daniel Jackson hade en föreläsning om hans teori om Egyptiska pyramiderPark Plaza Hotel men lämnade sedan föreläsningen. (Stargate)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.