Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Manlig bybo
MaleVerEgen.JPG
Biografisk information
Ras

Ver Egen

Hemvärld

Celestis, by av Ver Eger

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

Ver Egen

Av universum information
Framträdanden

Avalon, Part 2

Aktör

Brahm Taylor

"Ovanför solen! Harrid! Sallis!"
—Bybon hälsar till Daniel och Vala.

Denna person är en manlig människa som bor i by av Ver Eger. Han var en vän till Harrid Cicera och Sallis Cicera som han hälsade inte veta att de där Daniel Jackson och Vala Mal Doran. (SG1: "Avalon, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.