FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Manlig Traveler
Unnamedtraveler
Biografisk information
Ras

Traveler

Kön

Man

Politisk information
Grad

Kapten

Lojalitet

Traveler

Av universum information
Framträdanden

Travelers

Aktör

Chris Kalhoon

Denna person är en manlig Traveler som kontaktade LarrinTraveler Aurora-klass slagskeppet efter Överstelöjtnant John Sheppard beslag det. Och han är kapten på ett generational skepp. (ATL: "Travelers")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.