FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Manlig Jaffa
JaffaRevelations3
Biografisk information
Ras

Jaffa

Kön

Man

Politisk information
Lojalitet

Anubis

Av universum information
Framträdanden

Revelations

Aktör

Martin Sims

Denna person är en manlig Jaffa och han var tjänade Anubis. Under 2002 var han ombord på en Ha'tak som stred mot Yu-huang Shang Ti. Han kontaktade Osiris och bad om förstärkningar och Osiris sände två Ha'tak skepp. (SG1: "Revelations")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.