FANDOM


Majoul
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av Majoul

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Folket av Majoul

Av universum information
Framträdanden

Homecoming (nämnd)

Majoul är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Invånarna på Majoul har handelsförbindelser med andra världar bland Manaria. Enligt Dalmas Rou trodde att planeten också hade blivit anfallen av Wraith precis som Manaria. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.