FANDOM


M9R-373
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Sion (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen, (nuvarande)
Förindustriell (tidigare)

Jord intresse

Tidigare hemvärld av Sion

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Sion (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Be All My Sins Remember'd

M9R-373 är en planet i Pegasus galaxen, som har en Stargate. Världen var hem för en ras av människa kända som Sion. Planeten var en gång är målet för Asuranerna att eliminera Wraith livsmedelsförsörjning. Men de flesta av Sion evakuerades innan de blev anfallna. (ATL: "Be All My Sins Remember'd")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.