FANDOM


M7G-677
M7g677
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av M7G-677

Teknologisk period

Järnålder

Jord intresse

Zero Point Module

Under kontroll av

Folket av M7G-677

Av universum information
Framträdanden

Childhood's End

M7G-677 är en planet i Pegasus galaxen. Femhundra år innan Atlantis Expeditionen nådde Pegasus, en elektromagnetisk fält generator, som drivs av en Zero Point Module, byggdes som ett sätt att skydd mot Wraith. Eftersom det endast täcka en liten del av planeten, var en självmordpakt som gjorts som ett mått på befolkningens kontroll. För att förhindra överbefolkning, skulle varje individ livet av sig vid en ålder av tjugofem. Som sådan var planeten bebodd nästan uteslutande av barn, med bara några tonåringar och några tjugoåringar ledande planeten.

Major John Sheppards team, samtidigt undersöka planeten upptäckte sanningen om deras skydd, och Dr Rodney McKay kunde utöka fältet utan större strömavbrott. Senare blev Dr Radek Zelenka skickas för att reparera fältet, och tycktes ha blivit antagen till stammen. Under 2008 hade enheten ytterligare bekymmer. (ATL: "Childhood's End", "Critical Mass", "Outcast")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.