M72-656
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Folket av M72-656

Teknologisk period

Förindustriell

Under kontroll av

Människa

Av universum information
Framträdanden

Tao of Rodney

M72-656 är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2007, Major Evan Lorne och hans team utforskade planeten, när de blev under beskjutning från omkring tjugo beväpnade angripare, och var hörn. Överstelöjtnant John Sheppards team skickades till planeten för att hjälpa dem. Det var då Dr Rodney McKay upptäckte sin nyfunna förmågor eftersom han mötte en upphöjelse maskin, som lyckades kommer angriparnas vapen att fastna, där de sprang sedan bort, var och Lornes team räddade. (ATL: "Tao of Rodney")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.